Gabinet Logopedyczny Poznań
Logopeda dla dzieci

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna jest pracą na mięśniach i skupia się na przywróceniu prawidłowych funkcji oddychania (niwelowanie oddychania ustami), gryzienia, żucia, połykania, usprawnieniu
i wzmocnieniu mięśni wspomagających prawidłowe funkcje w obrębie orofacjalnym.

Do kogo skierowana jest terapia miofunkcjonalna?

W okresie przedszkolnym terapią objęte są dzieci u których występuje:

– oddychanie torem ustnym,

– nieprawidłowa pozycja spoczynkowa warg, żuchwy, języka,

– ślinienie,

– nieprawidłowe połykanie,

– parafunkcje w obrębie narządu żucia,

– wada zgryzu,

– wysoko wysklepione podniebienie,

– nieprawidłowa artykulacja.

Przyczyny zaburzeń

Wśród przyczyn zaburzeń miofunkcjonalnych wymienić można: nieprawidłowości laryngologiczne, trzeci migdał, alergia, nieżyt nosa, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, skrócone wędzidełko języka, wady zgryzu. Zaburzenia miofunkcjonalne mogą być przyczyną nieprawidłowej pielęgnacji czy występującej parafunkcji np. ssania palca.

W naszym Gabinecie Laryngologicznym, aby przywrócić prawidłowe funkcje miofunkcjonalne, stosujemy odpowiednio dobrane do danego pacjenta oddziaływania terapeutyczne, między innymi masaż, ćwiczenia czynne i bierne, ćwiczenia oddechowe wg metody Butejki, kinesiotaping, elektrostymulację.