Oferta

Terapia logopedyczna indywidualna obejmuje:


- stymulację rozwoju mowy,

- konsultacje,
- terapię logopedyczną dzieci (wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, 

  usuwanie wad wymowy),
- terapię neurologopedyczną (terapia afazji i dysfazji).


Zabawy logopedyczne (Dla dzieci od 4 do 7 lat)

Zajęcia z profilaktyki logopedycznej mają na celu nauczyć dziecko czerpać radość z ładnego wypowiadania się oraz zapobiegają trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Ćwiczenia ułatwiają poprawne opanowanie języka w czasie gdy u dziecka 4-7 letniego kształtuje się mowa. Proponowane zabawy stymulują rozwój językowy dzieci i wpływają na precyzyjną komunikację, co wpływa na przyszłe sukcesy szkolne. Zadaniem ćwiczeń profilaktycznych jest intensywne przygotowanie dziecka do szkoły poprzez zabawę. Zajęcia koncentrują się na tym, aby mowa dziecka zaczynającego edukację była dojrzała. Dość często zdarza się bowiem, że dziecko źle mówiące popełnia błędy w pisaniu, a gdy słabo czyta może mieć trudności w rozumieniu tekstów i spontanicznym wypowiadaniu się. Profilaktyka logopedyczna pomaga eliminować te problemy. Program obejmuje ćwiczenia w zakresie poprawy sprawności narządów artykulacyjnych, kształtowania wrażliwości słuchowej, nauki poprawnego oddychania, rozwijania i doskonalenia artykulacji głosek.